Aquest web utilitza «cookies» per a recordar les seves preferències. D'acord

Reglament intern i normes

 1. Per accedir a la finca i a qualsevol servei cal tenir el bo corresponent en vigor excepte en les autoritzacions i invitacions que puguin fer la direcció o els responsables designats. Aquests bons, autoritzacions o invitacions hauran d'ésser exhibits junt amb el D.N.I. als responsables si el requereixen.
 2. Si la climatologia ho permet la convivència caldrà que sigui en nuesa integral. Qualsevol peça d'abric o per protegir-se de l'excès de sol en hores punta és admesa si bé no s'admeten banyadors ni roba interior. Per raons higèniques i de seguretat el personal o treballadors podran utilitzar roba de treball, així com les autoritats o casos especials.
 3. Cal una actitud imparcial i respectuosa en les ideologies i temes polítics, socials, racials o de creences religioses, i una actitud d'integració en la vida social i activitats del poble. No s'admeten predicadors.
 4. No està permès fumar excepte en llocs privats (cases, tendes de campanya, vehícle...) Cal deixar nets i ordenats tots els espais i serveis utilitzats. Cal dutxar-se abans d'entrar a la piscina o als banys de fang.
 5. Els serveis i subministraments gratuïts i de pagament estan limitats per la capacitat de les instal·lacions, que l'usuari accepta en les seves limitacions.
 6. Per poder filmar o fer fotografies a la finca cal una autorització de la Direcció i de les persones implicades.
 7. Els pares seran els responsables del cumpliment del reglament intern i normes de convivència i dels danys que els seus fills puguessin ocasionar.
 8. Les aigües de les instal·lacions són sense clor ni cap producte químic, per tant l'usuari assumirà la responsabilitat d'usar-les o ingerir-les. Per beure hi ha una font i aigua envasada al supermercat.
 9. Els gossos i els gats caldrà que es passegin lligats en les zones d'animals de corral en llibertat, en tot cas el propietari recullirà les defecacions i respondrà dels danys ocasionats i de les molèsties o perjudicis que puguin ocasionar a l'empresa i als clients. Pagaran com un acompanyant més. No s'admeten gossos agressius o molestos.
 10. La brossa es classificarà en orgànica donant-la als animals de corral i inorgànica, paper, vidre i plàstic en contenidors classificats. No es pot llançar cap brossa, ni residu al terra, cal èsser molt respectuós amb el medi ambient. Els usuaris que utilitzin llenya, aigua i electricitat hauran d'estalviar-la. Només es poden connectar a la xarxa bombetes i receptors de baix consum.
 11. Excepte en festes o activitats col·lectives no es pot posar la música, radio o TV a gran volum; i de les 23 a les 8 hores no es permet cap tipus de soroll. Només es pot aparcar al parking fins les 23 hores, després no pujeu el vehícle al parquing.
 12. Els vehícles es deixaran només a les zones destinades a aparcament excepte en moments de càrrega i descàrrega. No es pot circular en vehícle per la finca excepte els vehícles agrícoles o de servei de la finca i els vehícles autoritzats que caldrà que circulin a 20 Km/h com a màxim.
 13. A dintre de les hortes només hi podran accedir els seus llogaters, que podran protegir amb una tanca natural (canyes, bruc,...) de màxim 1 metre d'alçada, estan només autoritzats els biocultius sense insecticides, herbicides, pesticides, adobs inorgànics, ...
 14. Cal respectar la fauna salvatge i domèstica, les plantes d'adornament, arbres, matolls i cultius; per tant no es pot caçar, ni fer rams, ni fer foc fora de les barbacoes, llars de foc, estufes o cuines econòmiques.
 15. En cas de qualsevol accident (ase, bicicleta, etc...), la responsabilitat exigible a Equus Parc S.L. es limitarà a la que cubreixi la corresponent pòlissa d'assegurances, podent cadascú complementar-se amb una assegurança privada, renunciant a cap altre reclamació.

Les queixes o suggerències seran estudiades amb interès per això a recepció hi ha una bústia per dipositar-les.

L'incumpliment d'aquestes normes o els causants de conflictes de convivència i en especial els reincidents els hi pot comportar l'anul·lació dels drets del bo a la persona o persones que en siguin titulars i l'expulsió. L'anul·lació d'un bo només dóna dret als seus titulars a la devolució de la part no consumida en mesos i tiquets no consumits, si no existeix cap dany o perjudici a reclamar.

© 2016-2024 — El Fonoll - poble naturista - Catalunya